Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.

Szkolenia i certyfikaty BHP (SCC/VCA, CSCS)

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom należytych warunków w miejscu pracy. Mowa tu przede wszystkim o bezpieczeństwie. Idealnym rozwiązaniem regulowanym prawnie jest szkolenie SCC czy kurs BHP. Certyfikat otrzymany po ich ukończeniu będą zapewniać, że pracownicy będą umieli zachować się w trudnej sytuacji. Warto też wspomnieć, że certyfikacja BHP zwiększa również świadomość pracowników w zakresie zdrowia. Kurs czy szkolenie powinny być przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, która dostarczy wiedzy i materiałów edukacyjnych pracownikom. Tak jest właśnie w naszej firmie. Uczęszczając na takie spotkania, pracownicy mogą poznać przepisy związane ze swoim stanowiskiem, by jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. Otrzymany na koniec certyfikat bezpieczeństwa SCC jest akceptowalny przez firmy nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jak wiadomo wiedza, która nie jest powtarzana, zanika. Dlatego pracodawcy powinni pamiętać, by tego typu edukacyjne panele dla pracowników cyklicznie powtarzać.

Jako firma od lat oferujemy profesjonalne usługi dla firm. Specjalizujemy się m.in. w takim zakresie jak szkolenia i certyfikacja BHP, w tym certyfikacji SCC/VCA oraz CSCS, niezbędnych w branżach związanych z konstrukcjami stalowymi i procesami spawalniczymi. Nasza specjalność to przygotowywanie pracowników do pracy za granicą, szczególnie w krajach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii i Skandynawii.

Uzyskanie certyfikatu jest kluczowe dla osób poszukujących zatrudnienia za granicą lub dla tych, którzy pracują w polskich firmach i wykonują zadania dla zagranicznych przedsiębiorstw. Szkolenie SCC, prowadzone przez ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, gwarantuje nie tylko zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w Europie, ale także podnosi kwalifikacje i kompetencje zawodowe uczestników.

Certyfikaty BHP, w tym certyfikat bezpieczeństwa SCC, są nie tylko wymogiem prawnym w wielu krajach, ale także stanowią dowód na wysoki poziom świadomości i profesjonalizmu pracowników. Oferując szkolenia i wspierając proces certyfikacji BHP, nasza firma przyczynia się do wzrostu standardów pracy i bezpieczeństwa na europejskim rynku pracy.


SCC – Safety Certificate Contractors (Certyfikat bezpieczeństwa podwykonawców).
SCC – Safety Checklist for Contractors (Lista sprawdzająca Bezpieczeństwo Podwykonawców) to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem dla podwykonawców (zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych) wykonujących prace o wyższym ryzyku wypadków.Obecnie wymagania SCC są znane na rynku międzynarodowym i stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności wszędzie tam gdzie wykonywane są prace niebezpieczne tak dla zdrowia i życia ludzkiego jak i dla środowiska.

Celem szkolenia SCC jest ustawiczne poprawianie warunków bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska i ciągłe podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Standard SCC przewiduje odrębne szkolenie dla kierownictwa i pracowników.

Prowadzimy dwa rodzaje szkoleń i egzaminów na terenie całego kraju i UE w zakresie:
SCC018 – certyfikat i szkolenie przeznaczone dla pracowników liniowych.
SCC017 – certyfikat i szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej
Przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatu realizowane jest przez akredytowaną w DAkkS Jednostkę Certyfikującą Osoby.

Korzyści z posiadania SCC:
 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa,
 • poprawa organizacji pracy,
 • zmniejszenie wypadkowości,
 • zwiększenie świadomości zagrożeń,
 • zwiększenie szans na rynku pracy.

Certyfikat SCC
 • Certyfikat SCC jest wymagany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach z wdrożonym systemem SCC, które wykonuje prace o podwyższonym ryzyku. Certyfikat SCC wydawany jest w formie dyplomu i zachowuje ważność przez okres 10 lat.
 • Certyfikat SCC018 wymagany jest w Niemczech przez specjalistów pracowników liniowych.
 • Certyfikat SCC017 wymagany jest przez kierownictwo, kadrę zarządzającą.
Certyfikat VCA (Veiligheid Gezondheid Milieu, Checklijst, Aannemers)
 • Certyfikat VCA jest wymagany w przedsiębiorstwach, które prowadzą prace wysokiego ryzyka w środowisku niebezpiecznym. Certyfikat obowiązuje w Holandii, Belgii, Luksemburgu.

  Wyróżnia się dwa typy certyfikaty:
 • VCA – Basic, dla pracowników liniowych,
 • VCA – VOL, dla kadry kierowniczej.
 • Certyfikat jest dokumentem w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wymaganym przez przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii działające w sektorze budownictwa przemysłowego.
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących i wyjeżdżających do pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 • Karta dotyczy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Wydawany jest przez CITB – Construction Skills.
 • Dokument określa specjalizację i poziom doświadczenia pracowników budowlanych oraz potwierdza znajomość obowiązujących na budowach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Karta obowiązuje w krajach skandynawskich. Dotyczy prac ogniowych (spawanie, szlifowanie, cięcie). Jest to fińska karta Bezpieczeństwa Pracy. Karta bezpieczeństwa jest wymagana podczas prac przy projektach lub kontraktach o podwyższonym ryzyku uszczerbku na zdrowiu i odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo w pracy.
Celem szkolenia jest uzyskanie udokumentowanych kompetencji dla personelu uczestniczącego w montażu połączeń kołnierzowych stosowanych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie, np. w branży petrochemicznej.
Szkolenie jest kierowane do:
 • personelu wykonującego montaż połączeń kołnierzowych,
 • personelu nadzorującego i kontrolującego montaż połączeń kołnierzowych.

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie rodzaju i typów kołnierzy oraz uszczelek, szczelności, sposobów montażu i demontażu połączeń kołnierzowych, zwiększenia bezpieczeństwa osób oraz niezawodności instalacji przez nich obsługiwanych.
Udokumentowanie kompetencji - Certyfikaty, Zaświadczenia
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych i może zostać przeprowadzone w dwóch opcjach – z egzaminem końcowym lub bez tego egzaminu.
Uczestnicy otrzymują:
 • Certyfikat Kompetencji wystawiony przez międzynarodową notyfikowaną Jednostkę Certyfikującą – w przypadku, gdy szkolenie jest zakończone egzaminem końcowym przeprowadzonym przez Jednostkę Certyfikującą,
 • Zaświadczenie KTM WELD o odbyciu szkolenia – w przypadku, gdy szkolenie jest przeprowadzone bez egzaminu końcowego.
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych (System Zarządzania Jakością w spawalnictwie).
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych (Zakładowa Kontrola Produkcji – ZKP).
Systemy zarządzania jakością. Wymagania.