Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.Systemy zarządzania jakością:

Nie przedstawiamy w tym miejscu opisów dotyczących zalet i korzyści, marketingowych historii potrzeb i zdarzeń promujących skuteczne wdrożenie oferowanych systemów jakości i świadectw kwalifikacyjnych.

Podkreślamy zaś fakt, że tworzymy kadrę inżynieryjno – techniczną, wywodzącą się bezpośrednio z firm produkujących wyroby spawane. Pozwala nam to sprawnie zidentyfikować i zrozumieć potrzeby naszych Klientów. Jako doświadczony zespół konsultingowo – doradczy koncentrujemy się na prostocie i praktycznych sposobach przygotowania i wdrożenia danego systemu.

Oferujemy profesjonalne przygotowanie i wdrożenie oraz integrację i aktualizację następujących systemów jakości i kontroli:
1. PN-EN ISO 3834 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych (System Zarządzania Jakością w spawalnictwie).
2. EN 15085 - Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych, składowych.
3. PN-EN 1090 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych (Zakładowa Kontrola Produkcji – ZKP).
4. PN-EN 13108-21 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania (Zakładowa Kontrola Produkcji - ZKP).
5. Zakładowa Kontrola Produkcji według wymagań określonych w Aprobatach Technicznych IBDiM.
6. PN-EN ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
7. PN-EN ISO 14001 – Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
8. 2014/68/EU - Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych - Dyrektywa 97/23/WE – Urządzenia ciśnieniowe.
9. DIN 18800-7 - Konstrukcje stalowe - wytwarzanie i kwalifikacja wytwórców. Budowle stalowe. Wykonawstwo i kwalifikacje wykonawcy.

Dodatkowo oferujemy:
1. Audyty pierwszej (wewnętrzne) i drugiej strony (dostawcy) u Państwa dostawców i partnerów handlowych, który pozwalają ocenić działania dostawców w zakresie funkcjonowania systemów, realizacji umów, specyfikacji oraz zleceń wg.

  • PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych (Zakładowa Kontrola Produkcji – ZKP)
  • PN-EN ISO 3834 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych (System Zarządzania Jakością w spawalnictwie).
  • PN-EN ISO 9001 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

2. Outsourcing systemów - nadzorowanie systemów w Przedsiębiorstwie. Przejmujemy wtedy obowiązki i odpowiedzialność np. Pełnomocnika ds. ZKP. Rozwiązanie to pozwala odciążyć pracowników Przedsiębiorstwa od dodatkowych zadań jakie niosą za sobą Systemy Zarządzania Jakością.
3.Szkolenia i konsultacje techniczne.

SKONTAKTUJ SIĘ REFERENCJE