Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.


Kwalifikowanie technologii spawania

Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR)

Dobór optymalnego zakresu kwalifikacji. Opracowanie technologii spawania (pWPS), nadzór i protokołowanie podczas ewentualnych prób spawania. Kwalifikowanie jest prowadzone zgodnie z normą wyjściową PN-EN ISO 15607, a dodatkowo może uwzględniać wymagania przepisów i norm wykonawczych, takich jak PED 2014/68/UE, AD 2000-Merkblatt, PN-EN 13445 oraz PN-EN 1090-2. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych płyt próbnych możne odbywać się w laboratorium wybranym przez Klienta lub być kompleksowo realizowane przez KTM WELD. Wystawienie Protokołu Kwalifikowania WPQR prowadzone jest w oparciu o współpracę z kompetentnymi międzynarodowymi Jednostkami Certyfikującymi. Zakres ustalany indywidualnie.

Kwalifikowanie technologii spawania - spawanie i zgrzewania prętów zbrojeniowych

Kwalifikowanie procesów spawania i zgrzewania prętów zbrojeniowych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 17660, EN ISO 15614-1 oraz PN-EN 1090-2. Dobór optymalnego zakresu kwalifikacji, nadzór nad procesem, opracowanie niezbędnych dokumentów, koordynowanie badania złączy próbnych oraz wystawienie Protokołu Kwalifikowania w oparciu o niezależną Jednostkę Certyfikującą.

Kwalifikowanie technologii napawania

Kwalifikowanie procesów napawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-7 w zakresie napraw oraz wytwarzania nowych komponentów o podwyższonych własnościach użytkowych. Pomoc w doborze metody napawania oraz materiału dodatkowego, zoptymalizowanie zakresu kwalifikacji, nadzór nad procesem, opracowanie niezbędnych dokumentów, koordynowanie badania złączy próbnych oraz wystawienie Protokołu Kwalifikowania przy współpracy z niezależną Jednostką Certyfikującą.

Kwalifikowanie technologii cięcia metali (CPQR)

Przeprowadzeni procesu walidacji dla cięcia zautomatyzowanego wg EN 1090-2 pkt. 6.4.3 lub wg załącznika D normy EN 1090-2. Opracowanie wstępnej instrukcji cięcia termicznego pCPS. Przeprowadzenie badań wg EN ISO 9013 i EN 1090-2 na wyciętej próbce i sporządzenie protokołów z kwalifikowania procesu cięcia termicznego CPQR. Opracowanie na podstawie CPQR odpowiednich instrukcji technologicznych cięcia CPS.

Opracowanie Instrukcji Technologicznych Spawania (WPS)

Opracowanie wymaganych Instrukcji WPS zgodnie z norma PN-EN ISO 15609. Instrukcje zostaną opracowane w zakresach w/w WPQR i podpisane przez Międzynarodowego Inżyniera spawalnika IWE.

SKONTAKTUJ SIĘ REFERENCJE