Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.


Kontrola jakości.

Oferujemy szereg specjalistycznych usług w zakresie kontroli i badań:
1. Weryfikacja specyfikacji wykonawczej – sprawdzenie czy zostały określone niezbędne wymagania jakościowe umożliwiające wykonanie wyrobu.
2. Opracowanie planu jakości.
3. Opracowanie planu kontroli i badań.
4. Kontrola prac spawalniczych (kontrola wstępna, międzyoperacyjna i końcowa).
5. Badania nieniszczące (NDT):
- badania ultradźwiękowe (UT) zgodnie z normą PN-EN ISO 11666 (PN-EN 1712) + PN-EN ISO 17640 (PN-EN 1714),
- badania ultradźwiękowe (UT) blach na rozwarstwienie zgodnie z normą PN-EN 10160,
- ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT) zgodnie z normą PN-EN 14127,PN-EN ISO 16809
- badania magnetyczno – proszkowe (MT) zgodnie z normą PN-EN ISO 17638 (PN-EN 1290) + PN-EN ISO 23278 (PN-EN 1291),
- badania penetracyjne (PT) zgodnie z normą PN-EN 571-1 PN-EN ISO 3452-1 + PN-EN ISO 23277,
- badania wizualne (VT) zgodnie z normą PN-EN ISO 17637 (PN-EN 970) + PN-EN 13018,
- badanie szczelności.
- analiza i badanie składu chemicznego metali (PMI)
6. Badania niszczące (DT)

  • Próba zginania – PN-EN ISO 7438
  • Próba rozciągania – PN-EN ISO 6892-1; PN-EN ISO 4136; PN-EN ISO 5178; PN-EN ISO 9018
  • Badania twardości – PN-EN ISO 9015-1; PN-EN ISO 6507-1; PN-EN ISO 14271
  • Badania metalograficzne – PN-EN ISO 17639
  • Badania udarności – PN-EN ISO 148-1; PN-EN ISO 9016

Badania NDT są prowadzone przez wykwalifikowany personel badań nieniszczących posiadający certyfikaty kompetencji II stopnia zgodnie z normą PN-EN 473.

Dodatkowo oferujemy przeprowadzenie auditów nadzorujących i kontrolnych:
1. Audity systemowe – dotyczą kontroli i weryfikacji funkcjonujących już i wdrożonych systemów jakości. Z auditów są opracowane i przedstawione raporty przedstawiające obiektywną ocenę. Audity systemowe często są także prowadzone w celu sprawdzenia, czy Przedsiębiorstwo spełnienia narzucone przez swego potencjalnego Klienta warunki techniczne wykonania i odbioru.
2. Audity procesowe – dotyczą kontroli i weryfikacji przebiegu produkcji wyrobu zgodnie z zamówieniem, obowiązującymi wytycznymi, normami, przepisami, kooperacja. W zakres wchodzi np. kontrola wstępna, międzyoperacyjna, końcowa.

SKONTAKTUJ SIĘ REFERENCJE