Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.


Nadzór spawalniczy:

Reprezentowanie przedsiębiorstwa oraz nadzorowanie procesów spawalniczych prowadząc funkcję Głównego Spawalnika potwierdzoną udokumentowanymi kompetencjami Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE. Współpraca w tym zakresie wymaga podpisania partnerskiej umowy stałej współpracy.

Wychodząc naprzeciw, oferujemy kompetentne usługi pozwalające sprostać tym wymaganiom:
1. Przegląd projektu / umowy zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.
2. Nadzór nad realizacją prac spawalniczych zgodnie z normą PN-EN ISO 14731 – Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność, w zakresie kompetencji Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE.
3. Opracowanie Technologicznych Instrukcji Spawania WPS zgodnie z normą PN-EN ISO 15609.
4. Przygotowanie i nadzór nad pracami dotyczącymi kwalifikowania technologii spawania WPQR zgodnie z normą PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613, PN-EN ISO 15614 oraz według innych wytycznych, np. niemiecki DVS 1702. Prowadzone procesy są oparte na ścisłej współpracy z kompetentnymi laboratoriami i jednostkami certyfikującymi, posiadającymi akredytację i notyfikację.
5. Szkolenia spawaczy.
6. Organizowanie kursów spawacza, egzaminowanie spawaczy zgodnie z normą PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606.
7. Weryfikacja świadectw egzaminu spawacza zgodnie z normą PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606.
8. Konsultacje techniczne (dobór metody spawania i urządzenia, oprzyrządowanie, przeciwodkształcenia, materiały dodatkowe do spawania itp.).

SKONTAKTUJ SIĘ REFERENCJE