Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.


Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zarządzając firmą z pewnością niejeden przedsiębiorca chociaż raz stawał przed dylematem, kto powinien pilnować, by wdrożenie i późniejsze działania systemów przebiegały bez problemów. Taką osobą powinien być pełnomocnik ZSJ, ZKP lub ZSZ. Osoba odpowiedzialna za zakładową kontrolę produkcji czuwa nad poziomem jakości, a zarazem bezpieczeństwa wytworzonych produktów. Ponadto wprowadzenie takiego systemu niesie za sobą więcej korzyści. Jedną z nich jest zmniejszenie wadliwości produktów, a także ograniczenie ryzyka związanego z odbiorem robót budowlanych, w których użyto, np. wyrobów spawalniczych. Do zadań pełnomocnika ZSJ, ZKP lub ZSZ należy przeprowadzanie audytu zerowego, omówienie harmonogramu prac, przeprowadzanie kontroli stanu bieżącego, a także określenie zakresu badań. Kluczowe jest również ustalenie schematu organizacyjnego dla pracowników, opracowanie dokumentów, na które składają się procedury, instrukcje czy formularze, a także szkolenie personelu z zakresu procedur sysemu zakładowej kontroli produkcji.

W dobie dynamicznie zmieniającego się świata biznesu nadzór staje się kluczowy. Wsparcie przez osoby takie jak pełnomocnik ZSJ, ZKP, ZSZ jest nieocenione w utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Dzięki nim Klient nie musi martwić się o dynamiczne zmiany w firmie, co umożliwia skupienie na podstawowej działalności. Specjaliści reprezentują przedsiębiorstwo przed Jednostką Certyfikującą, odgrywając znaczącą rolę w procesie uzyskiwania certyfikatów.

Zadania reprezentantów obejmują nadzór nad wymaganiami prawnymi, zarządzanie dokumentacją oraz procedurami. Prowadzą oni audity wewnętrzne, wizyty kontrolne oraz działania korygujące. Są obecni podczas certyfikacji, auditów nadzoru oraz auditów dostawców, zapewniając wsparcie techniczne i eksperckie.

Współpraca z osobą taką jak pełnomocnik ZKP, ZSJ, ZSZ wymaga podpisania umowy stałej współpracy, co gwarantuje ciągłość i jakość obsługi. To rozwiązanie pozwala na efektywne zarządzanie kluczowymi aspektami działalności, odpowiadając na wyzwania współczesnego rynku.

SKONTAKTUJ SIĘ REFERENCJE