Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.

Metody badań nieniszczących – poznaj wszystkie

W spawalnictwie wykonuje się analizę spoin w sposób inwazyjny oraz bez naruszania struktury złącza spawanego. Są to tzw. metody badań nieniszczących, inaczej NDT. Pomagają wykryć nieprawidłowości zarówno na powierzchni spoiny, jak i w jej wnętrzu. Wyróżniamy takie badania nieniszczące jak:

  • wizualne VT,
  • penetracyjne PT,
  • magnetyczno – proszkowe MT,
  • ultradźwiękowe UT,
  • radiograficzne RT,
  • szczelności LT,
  • prądami wirowymi ET.

VT, PT i MT to sposoby, dzięki którym sprawdzisz, czy wady lub niezgodności znajdują się na powierzchni spoiny, od strony lica i grani. Z kolei analizy RT i UT pokażą Ci, czy nieprawidłowości znajdują się wewnątrz.

Metoda wizualna pozwala szybko wykryć wady powierzchniowe oraz powinna pojawić się na początku kontroli jakości złącza. Z kolei badanie penetracyjne umożliwia znaleźć nieciągłości na drodze wnikania penetrantu w trudnodostępne przestrzenie dzięki zjawisku właskowatości . Matoda ta doskolane nadaje się do badania materiałów nieporowatych, np. stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych (także metali paramagnetycznych).

Jakie jeszcze istnieją badania NDT?

Metoda magnetyczno – proszkowa wykorzystywana w przypadku materiałów ferromagnetycznych. Pozwala wykryć niezgodności dzięki namagnesowaniu badanej powierzchni; proszek ferromagnetyczny zmienia swoje ułożenie w miejscu występowania wady, co sprawia, że można je łatwo zauważyć. Nieniszczące badanie ultradźwiękowe sprawia, że możemy sprawnie uznać, czy niezgodności takie jak pęknięcia, przyklejenia czy braki przetopu występują we wnętrzu złącza spawanego. Fala ultradźwiękowa odbija się od nich i pokazuje, gdzie są umiejscowione.

Analiza RT pozwala sprawdzić wewnętrzną strukturę spoiny z pomocą promieniowania rentgenowskiego. Z kolei badanie szczelności opiera się na zjawisku przenikania gazu z przestrzeni o wyższym ciśnieniu do przestrzeni o niższym. Jest doskonałe w przypadku zbiorników i rurociągów. Ostatnia nieniszcząca metoda, czyli analiza prądami wirowymi ET wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej; pod wpływem oddziaływania zmiennego pola magnetycznego powstają prądy wirowe, które pozwalają wykryć niezgodności w spoinie.